Edycja 2020

XI Rybnicki Półmaraton Księżycowy -22 sierpnia 2020 r., godzina 21.00

 

Ze względu na obowiązujące ograniczenia, wynikające z aktualnej sytuacji epidemicznej tegoroczny Rybnicki Półmaraton Księżycowy będzie składał się z 5 biegów.

Kolejność startu poszczególnych biegów:

 • REA – godz. 21.00
 • NOCNA DYCHA + – godz. 21.15
 • TYTAN – godz. 21.45
 • KALLISTO – godz.  22.00
 • GANIMEDES – godz.  22.15
   

DYSTANS, TRASA BIEGU: START i META biegu znajdować się będzie na parkingu przed kąpieliskiem „Ruda” (ul. Gliwicka 72, Rybnik). Trasa Biegu: 1 pętla – 10,5485 km, w przewadze asfaltowa, krótkie odcinki – kostka chodnikowa (parking przed kąpieliskiem Ruda, Rynek i okolice Rynku). 

Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów. Sytuacja może się bardzo dynamicznie zmieniać...

Garść najważniejszych informacji:

 • XI Półmaraton Księżycowy składa się z 5 osobnych biegów po 150 uczestników
 • istnieje możliwość rezygnacji z biegu (do dnia 31 lipca) i zwrotu opłaty startowej
 • istnieje możliwość cesji pakietu startowego na innego uczestnika (do dnia 27 lipca)
 • w związku ze stanem epidemicznym będą obowiązywać specjalne procedury dotyczące bezpieczeństwa: m.in. dystans społeczny oraz obowiązek zasłonięcia ust i nosa bezpośrednio przed startem
 • w dniu zawodów, każdy uczestnik jest zobowiązany podpisać oświadczenie dotyczące COVID 19
 • na terenie stref zbiórki, startu/mety będą mogli przebywać tylko zawodnicy
 • na chwilę obecną limit zapisów na półmaraton został wyczerpany
 • nadal trwają zapisy na Nocną Dychę+ (zostały wolne miejsca)
 • do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia 22.08.2020 r. ukończyli 18 lat

 

ZGŁOSZENIA: do 12 sierpnia 2020 r. - przez formularz elektroniczny (pod warunkiem wolnych miejsc) na stronie: zapisy.domtel-sport.pl oraz w odpowiedniej aktualności na stronie www.mosir.rybnik.pl 

  Przydział do poszczególnych biegów odbędzie się na podstawie deklarowanych czasów ukończenia biegu. Informacja o kwalifikacji uczestników zostanie podana do 31 lipca droga mailową. 

  Istnieje możliwość rezygnacji z biegu i zwrot opłaty startowej.  Każdy zapisany i opłacony zawodnik, ma prawo do rezygnacji z udziału w imprezie do dnia 31 lipca 2020. Otrzyma on zwrot opłaty na podstawie pisemnej rezygnacji z biegu, przesłanej na adres e-mail  biegi.mosirrybnik@gmail.com  do 31 lipca 2020 r.  W wiadomości należy podać numer konta bankowego, na który zostanie przekazany zwrot wpłaty do dnia 31 sierpnia 2020. 

  Aby dokonać CESJI pakietu startowego na innego użytkownika, do dnia 27 lipca należy wysłać na maila: biegi.mosirrybnik@gmail.com wypełniony formularz (do pobrania poniżej).

  Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 22 sierpnia 2020r. w Biurze Zawodów w godzinach: 17:00-20:00.