XII Bieg Barbórkowy - 4 grudnia!

  • Slider

    XII Bieg Barbórkowy - 4 grudnia!

XII Bieg Barbórkowy - 4 grudnia!

XII Bieg Barbórkowy - 2016 na dystansie 10 km już za nami!

4

12

Przed nami kolejna XII edycja Biegu Barbórkowego, zachęcamy do zapisywania się: 

 

https://panel.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg_barborkowy

 

Impreza odbędzie się w niedzielę 4 grudnia, start tradycyjnie w samo południe! W tym roku przygotowaliśmy specjalną ofertę dla mieszkańców Rybnika oraz uczestników VII Półmaratonu Księżycowego - szczegóły w regulaminie: regulamin XII Biegu Barbórkowego

  

ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 72

kontakt:

CRiR Bushido, ul. Floriańska 1, tel.: 32 42 28 201, e-mail: [email protected]

 

PARTNERZY I WSPÓŁORGANIZATORZY

  • Urząd Miasta Rybnika
  • Maciej Ciepłak
  • Zespół Szkół nr 3

 

XII Bieg wspierają:

Pomagają nam: Policja, Straż Miejska, Ochotnicza Straż Pożarna,. Rybnickie Służby Komunalne, Zakład Transportu Zbiorowego, Kejza Team, 6 Harcerska Drużyna Żeglarska oraz nasi niezastąpieni Wolontariusze.

 

TERMIN I MIEJSCE:

-        04 grudnia 2016 r. (niedziela) start o godz. 1200

-        biuro zawodów w dniu zawodów znajduje się w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku,
ul. Orzepowicka 15 A

-       weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbędzie się 4.12.2016 r. w biurze zawodów w godzinach od 8.30 do 11.00

-       uroczyste wręczenie nagród odbędzie się około godziny 14:30

 

TRASA BIEGU, POMIAR CZASU:

-       dystans 10 km ulicami miasta (1 pętla)

-       pomiaru czasu dokonuje firma “Maratończyk Pomiar Czasu” Numer startowy należy przypiąć na piersi, aby umożliwić odpowiedni odczyt. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika

-       zawodnicy są klasyfikowani według czasu brutto.

 

KLASYFIKACJA (szczegóły w regulaminie):

-       generalna kobiet i mężczyzn

-       w kategoriach wiekowych

-       mieszkańcy Rybnika

-       górników

 

WYGRANE:

-       kobiety i mężczyźni w klasyfikacji generalnej za miejsca 1-5

-       kobiety i mężczyźni w kategoriach wiekowych za miejsca 1-3

-       zawodnicy wynagradzani w klasyfikacji generalnej nie otrzymują wygranych w kategoriach wiekowych.

-       kobiety i mężczyźni, mieszkańcy Rybnika za miejsca 1-6

-       górnicy 1-3

-       wygrana dla najstarszej i najstarszego zawodnika biegu

-       pamiątkowe medale dla wszystkich, którzy ukończą bieg w limicie czasu.

-       wygrane nieodebrane podczas dekoracji, można odebrać w CRiR Bushido ul. Floriańska 1 do 30.12.2016, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem. Po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz organizatora

 

UCZESTNICTWO:

-       do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia 4.12. 2016r. ukończyli 16 lat

-       zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,

-       osoby zgłoszone muszą przed startem w trakcie weryfikacji w dniu zawodów podpisać formularz zgłoszeniowy

-       organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście (plik do pobrania w załączeniu)

-       każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania

-       każdy zawodnik pełnoletni jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu podanym w oświadczeniu oraz na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb sprawozdawczych z imprezy.

Każdy rodzic/opiekun prawny zawodnika niepełnoletniego jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich i dziecka danych osobowych w celach podanych w odrębnym oświadczeniu.

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz firma “Maratończyk Pomiar Czasu” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żegockiego 15A. Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia biegu, ogłoszenia wyników oraz dokonania rozliczeń finansowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. W przypadku rozliczeń finansowych podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane w postaci imię i nazwisko, państwo, miasto, kategoria wiekowa, dystans, uzyskany wynik oraz ewentualnie wizerunek (bez podania danych) będą udostępniane na stronach www.mosir.rybnik.pl.www.bushido.rybnik.plwww.maratonczykpomiarczasu.pl, Instagramie i YouTubie MOSiR oraz Facebook’u MOSiR i Bushido.

Każdy zawodnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

ZGŁOSZENIA

NALEŻY NAJPIERW DOKONAĆ ZGŁOSZENIA INTERNETOWEGO, A NASTĘPNIE DOKONAĆ ODPOWIEDNIEJ WPŁATY WPISOWEGO

-       zgłoszenia przez formularz elektroniczny: firmy „Maratończyk Pomiar Czasu” do dnia 01.12.2016, po tym terminie możliwość rejestracji tylko w dniu zawodów, w biurze zawodów

-       pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu

-       opłata startowa wynosi:

40 zł – dla osób, które dokonają zgłoszenia i wpłaty do dnia 02 listopada 2016r.

50 zł – dla osób, które dokonają zgłoszenia i wpłaty do dnia 24 listopada 2016r.

50 zł – dla osób, które dokonają zgłoszenia i wpłaty do dnia 01 grudnia 2016r (brak koszulki w pakiecie startowym)

80 zł – dla osób, które dokonają zgłoszenia w biurze zawodów w dniu zawodów, płatność tylko gotówką (brak koszulki w pakiecie startowym)

-       wpłata na konto: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku ul. Gliwicka 72, bank: PKO BP SA nr 56 1020 2528 0000 0802 0434 5617.

Tytuł wpłaty: Bieg Barbórkowy, imię i nazwisko uczestnika

-       za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto Organizatora

-       opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

-       osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do Organizatora do 7 dni od daty wpłaty na adres e-mail:[email protected]

Organizator ustala zniżki przy opłacie startowej wniesionej do 24 listopada:
- 10 zł mniej dla uczestników VII Półmaratonu Księżycowego

- 10 zł mniej dla mieszkańców Rybnika

Zniżki nie łączą się.

Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy biorący udział we wszystkich dotychczasowych Biegach Barbórkowych, którzy dokonają zgłoszenia do dnia 24 listopada 2016r.

 

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

-       szatnie i depozyty będą znajdowały się w budynku Zespołu Szkół nr 3

-       szatnie z prysznicami i depozyt będą czynne w dniu 4.12.2016 r. od godz. 9:00 do 14:30

-       w ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:

numer startowy, koszulka techniczna (tylko dla osób, które dokonają zgłoszenia i wpłaty do dnia 24 listopada 2016r.)

Ponadto:

-       organizator zapewnia posiłek regeneracyjny dla uczestników biegu po jego zakończeniu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-       bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątkiem będą stany klęski żywiołowej, żałoba narodowa itp.),

-       organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy,

-       prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi,

-       organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie obiektu jak i podczas biegu,

-       limit czasu na ukończenie biegu wynosi 1 godz. 30 min. Po przekroczeniu limitu czasu lub zejścia z trasy zawodnik zobowiązany jest do zdjęcia numeru startowego,

-       w przypadku stwierdzenia skracania dystansu zawodnik zostanie zdyskwalifikowany,

-       osoby spełniające warunki uczestnictwa, a z przyczyn losowych nie odbiorą pakietów startowych w dniu zawodów, mogą je odebrać osobiście w CRiR Bushido przy ul. Floriańskiej1 w nieprzekraczalnym terminie do 30.12.2016 r.

 

Rybnik, 22.09.2016 r.

 

 

Dokumenty do pobrania

Pozostałe wydarzenia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.