REGULAMIN - XIII Bieg Barbórkowy

 • Slider
  Do wydarzenia

  REGULAMIN - XIII Bieg Barbórkowy

  pozostało
  8 dni
  3 godz.
  13 minut

REGULAMIN - XIII Bieg Barbórkowy

REGULAMIN - XIII Bieg Barbórkowy

3

12

REGULAMIN BIEGU BARBÓRKOWEGO do pobrania PDF - wersja aktualna z dnia 2.11.2017 r. >>>

Treść regulaminu:

REGULAMIN
XIII BIEGU BARBÓRKOWEGO RYBNIK 2017
oraz
XXII MISTRZOSTW POLSKI GÓRNIKÓW na dystansie 10 km.

 

 1. ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 72

Tel. 32 422 78 53 wew. 22 i 21, e-mail: [email protected];

 

 1. CEL

- popularyzacja biegów masowych jako jednej z form zdrowego i aktywnego stylu życia

- promocja miasta, powiatu rybnickiego

 

 1. PARTNERZY I WSPÓŁORGANIZATORZY
 • Miasto Rybnik
 • Maciej Ciepłak
 • Chemika - Marek Gajewski
 • Zespół Szkół nr 3

 

 1. TERMIN i MIEJSCE
 • 3 grudnia 2017 r. (niedziela) start o godz. 1200
 • biuro zawodów w dniu zawodów znajduje się w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku,
  ul. Orzepowicka 15 A
 • weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbędzie się 3.12.2017r. w biurze zawodów w godzinach od 8.30 do 11.00
 • uroczyste wręczenie nagród odbędzie się około godziny 14:30

 

 1. TRASA BIEGU, POMIAR CZASU
 1. dystans 10 km ulicami miasta (1 pętla) Trasa posiada atest PZLA
 2. start i meta biegu znajduje się przy ul. Budowlanych obok boiska przy ZS nr 3
 3. trasa przebiega ulicami miasta, będzie oznaczona co 1 km, mapa z trasą biegu w załączniku nr 1 do Regulaminu
 4. pomiaru czasu dokonuje firma TIME KEEPER
 5. zawodnicy są klasyfikowani według czasów netto, za wyjątkiem pierwszych 50 osób na mecie, którzy zostaną sklasyfikowani według czasu brutto
 6. numer startowy należy przypiąć na wysokości klatki piersiowej, aby umożliwić odpowiedni odczyt, niewłaściwe zamocowanie może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika
 7. na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne.

 

 1. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
 1. generalna kobiet i mężczyzn
 2. w kategoriach wiekowych

KOBIETY:

K 1 – 16-29 lat (2001-1988)

K 2 – 30-39 lat (1987-1978)

K 3 - 40-49 lat (1977-1968)

K 4 – 50-59 lat (1967-1958)

K 5 -  60 lat i powyżej (1957 i starsze)

MĘŻCZYŹNI:

M 1 – 16-29 lat (2001 -1988)

M 2 – 30-39 lat (1987-1978)

M 3 – 40-49 lat (1977-1968)

M 4 – 50-59 lat (1967-1958)

M 5 – 60 lat i powyżej (1957 i starsi)

 

 1. Mistrzostwa Polski Górników:

- 18 - 35 lat

- 36 – 49 lat

- 50 +

- każdy Górnik podczas weryfikacji w biurze zawodów jest zobowiązany do okazania odcinka emerytury lub dowodu, że jest pracownikiem Kopalni (węgla, miedzi, soli, itp.)

 1. mieszkanki/ mieszkańcy Rybnika
 2. najstarsza/ najstarszy Rybniczanin
 3. najstarsza/najstarszy uczestnik Biegu

 

 1. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
 1. w klasyfikacji drużynowej mogą brać udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, grupy biegowe, reprezentacje firm i instytucji itp.
 2. każdy zespół musi składać się z minimum 4 osób, w tym minimum z jednej kobiety. Nie ma odgórnego ograniczenia liczby członków drużyny
 3. osoby biorące udział w klasyfikacji drużynowej zobowiązani są do podania w zgłoszeniu wspólnej nazwy Drużyny, pod którą zostaną zweryfikowani
 4. jedna osoba może reprezentować jedną drużynę
 5. za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę najlepszych czterech czasów osiągniętych przez ich zawodników (w tym co najmniej 1 kobieta)
 6. w razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności:

- liczba zawodników z drużyny, która ukończyła bieg (wyższa - wyższe miejsce)

- czas kolejnych zawodników z drużyny – piąty, szósty, itd.

 

 1. WYGRANE
 1. dla każdego kto ukończy bieg w limicie czasu  (90 minut) medal ręcznie wykonany przez uczestników i pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 1 „Przystań”
 2. kobiety i mężczyźni w klasyfikacji generalnej za miejsca I - VI wygrane finansowe:

I 750 PLN

II 600 PLN

III 500 PLN

IV 400 PLN

V 300 PLN

VI 250 PLN

 1. kobiety i mężczyźni w kategoriach wiekowych za miejsca I - III wygrane rzeczowe lub bony o wartości około:

I 200 PLN

II 150 PLN

III 100 PLN

 

 1. zawodnicy wynagradzani w klasyfikacji generalnej nie otrzymują wygranych w kategoriach wiekowych
 2. wygrane w ramach MISTRZOSTW POLSKI GÓRNIKÓW za miejsca I-III wygrane finansowe lub bony
 3. mieszkańcy Rybnika za miejsca I - VI wygrane finansowe, za miejsca VII – X wygrane rzeczowe.

I 400 PLN

II 300 PLN

III 200 PLN

IV 150 PLN

V 100 PLN

VI 80 PLN

 1. najstarsze/ najstarsi: wygrane rzeczowe
 2. klasyfikacja drużynowa: puchar dla najlepszych 3 drużyn, puchar dla najliczniejszej drużyny
 3. wygrane nieodebrane podczas dekoracji, można odebrać w MOSiR Rybnik ul. Gliwicka 72 do 15.12.2017r, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem, po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz Organizatora

 

 1. UCZESTNICTWO
 1. do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia 3.12. 2017r. ukończyli 16 lat
 2. zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
 3. osoby zgłoszone muszą przed startem w trakcie weryfikacji w dniu zawodów podpisać formularz zgłoszeniowy
 4. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście (załącznik)
 5. każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania
 6. każdy zawodnik pełnoletni jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu podanym w oświadczeniu oraz na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb sprawozdawczych z imprezy
 7. każdy rodzic/opiekun prawny zawodnika niepełnoletniego jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich i dziecka danych osobowych w celach podanych
  w odrębnym oświadczeniu
 8. administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku. Dane w postaci imię, nazwisko, data urodzenia, e-mail, numer telefonu, państwo, adres zamieszkania, numer konta bankowego, dystans, uzyskany wynik oraz ewentualnie wizerunek (bez podania imienia i nazwiska) będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia biegu, ogłoszenia wyników oraz dokonania rozliczeń finansowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. W przypadku rozliczeń finansowych podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in.: z ustawy o rachunkowości. Dane w postaci imię i nazwisko, państwo, miasto, kategoria wiekowa, dystans, uzyskany wynik oraz ewentualnie wizerunek (bez podania imienia i nazwiska) będą udostępniane na stronach www.mosir.rybnik.pl, www.timekeeper.pl oraz na Facebook`u, Instagramie, kanale YouTubie MOSiR Rybnik.
 9. każdy zawodnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 1. ZGŁOSZENIA:
  NALEŻY NAJPIERW DOKONAĆ ZGŁOSZENIA INTERNETOWEGO, A NASTĘPNIE DOKONAĆ ODPOWIEDNIEJ WPŁATY WPISOWEGO!
 1. Organizator ograniczył ilość uczestników w XIII Biegu Barbórkowym do 1013 osób
 2. zgłoszeniem do zawodów uważa się zgłoszenie opłacone w terminie
 3. zgłoszenia realizowane są przez formularz elektroniczny firmy TIME KEEPER (www.timekeeper.pl) do dnia 27 listopada 2017 r., po tym terminie istnieje możliwość rejestracji tylko w dniu zawodów, w biurze zawodów od godziny 8.30 do godziny 10.30 (tylko w przypadku nie wykorzystania limitu uczestników)
 4. pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
 5. opłata startowa wynosi odpowiednio:

à dla osób, które dokonają zgłoszenia i wpłaty w terminie do:

- 30 września 2017 roku –  40 zł.;

- od 1 października 2017 roku do 31 października 2017 roku – 45 zł.;

- od 1 listopada 2017 roku do 27 listopada 2017 roku – 55 zł;

à dla osób, które dokonają zgłoszenia w biurze zawodów w dniu zawodów: 90 zł – płatność tylko gotówką;
 

Organizator ustala zniżki przy opłacie startowej wniesionej do 30 września:

- 10 zł mniej dla osób biorących udział w Biegowym Grand Prix Rybnika (lista osób

znajduje się na stronie www.biegi.rybnik.pl)

- 10 zł mniej dla mieszkańców Rybnika

Zniżki nie łączą się.

 

Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy:

- biorący udział we wszystkich dotychczasowych Biegach Barbórkowych, którzy dokonają zgłoszenia do dnia 27 listopada 2017r.

- Zwyciężczyni i Zwycięzca z ubiegłorocznej edycji XII Biegu Barbórkowego, (zgłoszenia do dnia 27 listopada 2017r.)

- Zawodnicy którzy ukończyli 70 r.ż., którzy dokonają zgłoszenia do dnia 27 listopada 2017r.

 

 1. opłata startowa dokonywana jest za pośrednictwem płatności elektronicznej po wcześniejszej rejestracji zawodnika na portalu www.timekeeper.pl, po zakończonym procesie rejestracji osoba rejestrująca otrzyma e-maila z wytycznymi dotyczącymi płatności
 2. wysokość opłaty startowej jest zdeterminowana przez dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zarejestrowania się do Biegu
 3. we wszelkich sprawach dotyczących płatności elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: [email protected];
 4. za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto

UWAGA! NIE BĘDĄ HONOROWANE WPŁATY NA KONTO MOSiR

 1. opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi
 2. opłata może być scedowana na innego uczestnika, jednak nie później jak do 27 listopada 2017r. (załącznik). E-mail z wypełnionym formularzem należy wysłać na adres [email protected]
 3. w celu otrzymania faktury należy wysłać e-mail z danymi na adres [email protected]
 4. osoby zgłoszone muszą przed startem w trakcie weryfikacji w dniu zawodów podpisać formularz zgłoszeniowy
 5. za ważne zgłoszenie uważa się internetową rejestrację oraz dokonanie odpowiedniej opłaty startowej, zgodnej z terminami wpłat.
 1. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:
 1. szatnie i depozyty będą znajdowały się w budynku Zespołu Szkół nr 3
 2. szatnie z prysznicami oraz depozyt będą czynne w dniu 3.12.2016 r. od godz. 9:00 do 14:30
 3. Organizator przewiduje udział pacemakerów, którzy pomogą uczestnikom uzyskać czasy netto: 60min, 55min, 50min, 45min, 40min
 4. w ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:

- numer startowy

- ręcznik z logo biegu

- posiłek regeneracyjny

- woda

- ubezpieczenie NNW

- opieka medyczna

- możliwość skorzystania z bezpłatnych masaży

- inne dodatki uzależnione od sponsorów/ partnerów

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątkiem będą stany klęski żywiołowej, żałoba narodowa itp.)
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy poprzez informację na stronie internetowej www.mosir.rybnik.pl oraz www.biegi.rybnik.pl
 3. prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie obiektu jak i podczas biegu
 5. limit czasu na ukończenie biegu wynosi 90 minut po przekroczeniu limitu czasu lub zejścia z trasy zawodnik zobowiązany jest do zdjęcia numeru startowego
 6. w przypadku stwierdzenia skracania dystansu zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

 

Rybnik, 2.11.2017 r.

Dokumenty do pobrania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.