• REGULAMIN VIII Rybnickiego Półmaratonu Księżycowego

REGULAMIN VIII Rybnickiego Półmaratonu Księżycowego

Zapoznaj się z regulaminem VIII Półmaratonu Księżycowego

11

12

Zapoznaj się z regulaminem VIII Półmaratonu Księżycowego

 

REGULAMIN
VIII RYBNICKIEGO
PÓŁMARATONU KSIĘŻYCOWEGO

 

 1. CEL:

1. popularyzacja i upowszechnienie biegania,

    jako najprostszej formy rekreacji;

2. promocja miasta Rybnika oraz powiatu rybnickiego.

 

 1. ORGANIZATOR:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 72

Tel. 32 422 78 53 wew. 22; e-mail: [email protected], www.mosir.rybnik.pl

 

 1. PARTNERZY I WSPÓŁORGANIZATORZY:
 • Urząd Miasta Rybnika;
 • Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy – sekcja lekkiej atletyki;
 • Rybnicka Grupa Biegowa „Pędzimy razem”.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE:
 1. 24 czerwca 2017 r. (sobota), start o godz. 22.00;
 2. biuro zawodów zlokalizowane będzie przy ul. Gliwickiej 72 na terenie boisk piłkarskich obok kąpieliska „RUDA” i czynne będzie:

- w piątek 23 czerwca 2017 r. (dzień przed zawodami)

 • w godzinach 16.00 – 19.00 – weryfikacja uczestników, wydawanie numerów oraz pakietów startowych;

- w sobotę 24 czerwca 2017 r. (w dniu zawodów)

 • w godzinach 16.00 – 21.00 – weryfikacja uczestników, wydawanie numerów oraz pakietów startowych;
 • w godzinach 16.00 – 20.00 – dodatkowe zapisy w dniu zawodów (tylko w przypadku nie wykorzystania limitu uczestników);
 1. uroczyste wręczenie wygranych odbędzie się (po zakończeniu biegu) w niedzielę 25 czerwca 2017 r. około godziny 01.30 (wyłącznie odbiór osobisty podczas dekoracji).

 

 1. TRASA BIEGU, POMIAR CZASU:
 1. dystans 21,097 km ulicami miasta (3 pętle), trasa posiada atest PZLA;
 2. start i meta biegu znajduje się na parkingu przy kąpielisku „RUDA”, ul. Gliwicka 72;
 3. mapa z trasą biegu w Załączniku nr 1 do Regulaminu;
 4. pomiaru czasu dokonuje firma TIME KEEPER;
 5. numer startowy należy przypiąć na wysokości klatki piersiowej, aby umożliwić odpowiedni odczyt, niewłaściwe zamocowanie chipa (numeru startowego z chipem) może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika;
 6. zawodnicy są klasyfikowani według czasów netto, za wyjątkiem pierwszych 50 osób na mecie, którzy zostaną sklasyfikowani według czasu brutto;
 7. na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne;
 8. z uwagi na prowadzoną kontrolę antydopingową wyniki biegu w dniu zawodów są nieoficjalne. Po uzyskaniu wyników kontroli zostaną opublikowane wyniki oficjalne.

 

 1. KLASYFIKACJA:

 

1. INDYWIDUALNA:

 • generalna kobiet i mężczyzn (OPEN);
 • kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

M/K–18(18-29 lat), M/K – 30 (30-39 lat), M/K – 40 (40-49 lat), M/K – 50 (50-59 lat), M/K – 60 (60 lat i więcej);

 • mieszkańcy Rybnika;
 • mieszkańcy powiatu rybnickiego;
 • najstarsza i najstarszy uczestnik.

 

Do zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii wiekowej organizatorzy stosują rok urodzenia z wyjątkiem uczestników 18-letnich, których do udziału kwalifikuje data osiągnięcia pełnoletniości.

 

2. ZESPOŁOWA:

 • Sztafeta firm”
  1. ilość zawodników w drużynie – 3 osoby;
  2. w tej konkurencji mogą wziąć udział:

przedsiębiorstwa, firmy, korporacje, instytucje, urzędy, stowarzyszenia itp.

z wyłączeniem klubów sportowych i szkół sportowych;

 1. pierwszy zawodnik rozpoczynający sztafetę ma możliwość przebiegnięcia całego

dystansu półmaratonu (czyli sklasyfikowania się według kategorii wiekowych i Open), kolejne dwie zmiany, czyli następni zawodnicy biegną tylko jedno okrążenie (7,032 km);

 1. do startu w sztafecie, dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia 24 czerwca 2017

roku ukończyli 15 lat,

 1. dopuszcza się start zawodników w wieku 15 – 17 lat tylko i wyłącznie na dystansie

7,032 km;

 1. zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o starcie na własną

odpowiedzialność;

 1. zawodników w wieku 15 – 17 lat (którzy w dniu biegu tj. 24 czerwca 2017 r. nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązuje się do posiadania zgody na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem – dokument do pobrania na stronie www.mosir.rybnik.pl w odpowiedniej aktualności. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub prawnego opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji uczestników w biurze zawodów;
 2. sztafetowa zmiana odbywać się będzie w wyznaczonym miejscu w pobliżu linii startu/mety i polegać będzie na przekazaniu sobie charakterystycznego dla sztafety przedmiotu;
 3. czas, z jakim dobiegnie trzeci zawodnik startujący w danej drużynie, będzie zarazem ostatecznym czasem całej drużyny;
 4. obowiązuje limit czasu, na ukończenie całej trasy, tj. 21,097 km, zawodnicy sztafet mają 3 godziny;
 5. Organizator przewiduje puchar dla najlepszych trzech drużyn oraz dyplom dla każdego z zawodników zwycięskich ekip;
 6. każdy zawodnik „sztafety firm” dokonuje opłaty startowej indywidualnie po rejestracji  zgodnie z opłatami startowymi ujętymi w rozdziale VII;
 7. obowiązkowa odprawa dla wszystkich członków drużyny odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 21:30 w oznaczonym miejscu.

 

 • Maraton Dwóch Serc”
  1. liczba uczestników w drużynie: 2 osoby;
  2. drużynę stanowi kobieta i mężczyzna;
  3. każdy zawodnik z drużyny biegnie cały półmaraton co zespołowo daje dystans maratonu;
  4. zwycięży para z najlepszym wspólnym wynikiem czasowym;
  5. każda osoba z pary będzie również klasyfikowana w kategoriach indywidualnych;
  6. wszystkie pary będą oznaczone w wyraźny sposób.

 

 1. ZGŁOSZENIA:

 

NALEŻY NAJPIERW DOKONAĆ ZGŁOSZENIA INTERNETOWEGO, A NASTĘPNIE DOKONAĆ ODPOWIEDNIEJ WPŁATY WPISOWEGO!

 1. Organizator ograniczył ilość uczestników w VIII Rybnickim Półmaratonie Księżycowym do 1600 osób;
 2. zgłoszenia realizowane są przez formularz elektroniczny firmy TIME KEEPER (www.timekeeper.pl) do dnia 19 czerwca 2017 r., po tym terminie istniej możliwość rejestracji tylko w dniu zawodów, w biurze zawodów od godziny 16.00 do godziny 20.00 (tylko w przypadku nie wykorzystania limitu uczestników);
 3. pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;
 4. opłata startowa wynosi odpowiednio:
  1. dla osób, które dokonają zgłoszenia i wpłaty w terminie do:

- 31 marca 2017 roku – 50 zł/os.;

- od 1 kwietnia 2017 roku do 31 maja 2017 roku – 60 zł/os.;

- od 1 czerwca 2017 roku do 19 czerwca 2017 roku – 80 zł/os.;

 1. dla osób, które dokonają zgłoszenia w biurze zawodów w dniu zawodów

      – 150 zł/os. – płatność tylko gotówką;

 1. Organizator ustala zniżkę dla mieszkańców Rybnika przy opłacie startowej wniesionej do 31 marca 2017 roku: 10 zł mniej (czyli 40 zł/os.);
 2. start za 1 zł dla: Najszybszej Polki i Najszybszego Polaka z ubiegłorocznej edycji VII Rybnickiego Półmaratonu Księżycowego 2016;
 3. zwolnieni z opłaty startowej są zawodnicy mający 70 lat i więcej;
 4. opłata startowa dokonywana jest za pośrednictwem płatności elektronicznej po wcześniejszej rejestracji zawodnika na portalu www.timekeeper.pl, po zakończonym procesie rejestracji osoba rejestrująca otrzyma e-maila z wytycznymi dotyczącymi płatności;
 5. we wszelkich sprawach dotyczących płatności elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: [email protected];
 6. za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto;

UWAGA! NIE BĘDĄ HONOROWANE WPŁATY NA KONTO MOSiR

 1. opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi;
 2. opłata może być scedowana na innego uczestnika, jednak nie później jak do 12 czerwca 2017 roku;
 3. osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do Organizatora do 7 dni od daty wpłaty na adres e-mail: [email protected];
 4. osoby zgłoszone muszą przed startem w trakcie weryfikacji w dniu zawodów podpisać formularz zgłoszeniowy;
 5. za ważne zgłoszenie uważa się internetową rejestrację oraz dokonanie odpowiedniej opłaty startowej, zgodnej z terminami wpłat.

 

 1. WYGRANE:

WYGRANE MOŻNA ODEBRAĆ TYLKO OSOBIŚCIE PODCZAS DEKORACJI.

 • Wygrane pieniężne:
 1. kobiety i mężczyźni w klasyfikacji generalnej za miejsca 1-6, jednocześnie zawodnicy wynagradzani w klasyfikacji generalnej nie otrzymują wygranych w kategoriach wiekowych.

Szczegółowe informacje o wygranych podamy w późniejszym terminie.

 

 • Wygrane rzeczowe i/lub bony:
 1. kobiety i mężczyźni w kategoriach wiekowych za miejsca 1-10;
 2. kobiety i mężczyźni, mieszkańcy Rybnika za miejsca 1-5;
 3. kobiety i mężczyźni, mieszkańcy powiatu rybnickiego za miejsca 1-3;
 4. trzy najlepsze drużyny w klasyfikacji „Maraton Dwóch Serc” – warunkiem otrzymania wygranej jest pocałunek pary na podium J;
 5. dla najstarszej i najstarszego zawodnika biegu.

 

Zawodnikom, którzy otrzymają wygrane o wartości powyżej 760 zł, zgodnie                                        z obowiązującymi przepisami podatkowymi zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Wygrane finansowe zostaną wypłacone zwycięzcom na wskazany przez nich rachunek bankowy po uzyskaniu negatywnych wyników kontroli antydopingowej w terminie do 3 dni roboczych od ogłoszenia oficjalnych wyników.

 

 1. UCZESTNICTWO:
 1. do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia 24 czerwca 2017 roku ukończyli 18 lat (w przypadku klasyfikacji ZESPOŁOWEJ: sztafeta firm, do startu dopuszczeni zostaną również zawodnicy, którzy do dnia 24 czerwca 2017 roku ukończyli 15 lat, uczestnicy 15-17 lat biegną tylko i wyłącznie  jedno pełne okrążenie);
 2. zawodnicy startują na własną odpowiedzialność;
 3. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście (plik do pobrania na stronie www.mosir.rybnik.pl w odpowiedniej Aktualności);
 4. każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania;
 5. limit czasu na ukończenie biegu wynosi 3 godziny, a zawodnicy którzy nie ukończą biegu do godziny 01:00 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy; do mety mogą dojechać pojazdem z napisem „Koniec Półmaratonu”;
 6. osoba, która pozostanie na trasie po upływie tego czasu robi to na własną odpowiedzialność i może zostać ukarana za łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego;
 7. wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora;
 8. zawodnicy zdyskwalifikowani za doping i odbywający karę nie mają prawa startu w biegu aż do wygaśnięcia dyskwalifikacji;
 9. Organizator przewiduje przeprowadzenie kontroli antydopingowej;
 10. ze względu na specyfikę trasy i biegu, nie dopuszcza się udziału w zawodach osób na wózkach inwalidzkich, z kijkami Nordic Walking, na rolkach, rowerach oraz z wózkami dziecięcymi;
 11. każdy zawodnik jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu podanym w oświadczeniu oraz na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb sprawozdawczych z imprezy.

 

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku. Dane w postaci imię, nazwisko, data urodzenia, e-mail, numer telefonu, państwo, adres zamieszkania, numer konta bankowego, dystans, uzyskany wynik oraz ewentualnie wizerunek (bez podania imienia i nazwiska) będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia biegu, ogłoszenia wyników oraz dokonania rozliczeń finansowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. W przypadku rozliczeń finansowych podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in.: z ustawy o rachunkowości. Dane w postaci imię i nazwisko, państwo, miasto, kategoria wiekowa, dystans, uzyskany wynik oraz ewentualnie wizerunek (bez podania imienia i nazwiska) będą udostępniane na stronach www.mosir.rybnik.pl, www.timekeeper.pl oraz na Facebook`u, Instagramie, kanale YouTubie MOSiR Rybnik.

Każdy zawodnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 1. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:
 1. szatnie będą czynne w dniu 24 czerwca 2017 r. od godziny 16.00 do godziny 01.30 (25 czerwca 2017 r.) i będą znajdowały się przy ulicy Gliwickiej 72 na terenie boisk piłkarskich, obok kąpieliska „RUDA” oraz szatnie z prysznicami, które będą udostępnione na terenie kąpieliska „RUDA”;
 2. depozyt będzie czynny w dniu 24 czerwca 2017 r. od godziny 16.00 do godziny 01.30 (25 czerwca 2017 r.) i będzie się znajdował przy ulicy Gliwickiej 72 na terenie boisk piłkarskich, obok kąpieliska „RUDA”;
 3. w ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się m.in.:

- numer startowy;

- okolicznościowy medal (tylko dla osób które ukończą bieg w limicie czasu);

- chusta wielofunkcyjna z logo imprezy;

- opiekę medyczną na trasie (ratownicy co 1 km) oraz na mecie półmaratonu;

- ubezpieczenie NNW;

- możliwość skorzystania z bezpłatnych masaży;

- napoje na trasie i mecie;

- ciepły posiłek po ukończeniu biegu;

- bezpłatny wstęp na kąpielisko „RUDA” w dniu zawodów na podstawie otrzymanego numeru startowego (w godzinach funkcjonowania obiektu).

 1. punkt żywienia z napojami będzie znajdował się bezpośrednio za linią startu/mety, punkt z wodą rozstawiony będzie w połowie pętli;
 2. Organizator przewiduje udział pacemakerów, którzy pomogą uczestnikom uzyskać czasy netto: 1:29, 1:39, 1:49, 1:59, 2:09 oraz 2:19.      

 

 1. IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
 1. w dniu imprezy od godziny 16.00 przy ul. Gliwickiej 72 na terenie boisk piłkarskich, obok kąpieliska

         „RUDA” funkcjonować będzie STREFA MAŁEGO BIEGACZA:

- zawody biegowe dla najmłodszych;

- atrakcje dla dzieci;

 1. STREFA KIBICA
 2. szczegółowe informacje o dodatkowych STREFACH zostaną podane w późniejszym terminie.

 

 1. DODATKOWE KLASYFIKACJE:
 1. VIII Półmaraton Księżycowy zalicza się do klasyfikacji Biegowego Grand Prix Rybnika szczegółowe informacje na stronie internetowej www.biegi.rybnik.pl
 2. VIII Półmaraton Księżycowy wchodzi w skład 4 Oczek Subregionu Zachodniego (4 półmaratony: Rybnik, Racibórz, Wodzisław Śląski, Żory).

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątkiem będą stany klęski żywiołowej, żałoba narodowa itp.);
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować na swojej stronie internetowej www.mosir.rybnik.pl;
 3. prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi;
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie obiektu jak i podczas biegu;
 5. limit czasu na ukończenie biegu wynosi 3 godziny, a po jego przekroczeniu lub zejściu z trasy zawodnik zobowiązany jest do zdjęcia numeru startowego;
 6. w przypadku stwierdzenia skracania dystansu zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

 

 

Rybnik, 24.05.2017 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu: VIII Rybnickiego Półmaratonu Księżycowego

Mapa z trasą biegu:

 

Pozostałe wydarzenia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.